Ο Κανονισμός ΕΕ 2016/679 για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) τέθηκε σε εφαρμογή από την Παρασκευή 25 Μαΐου 2018.

Στα πλαίσια αυτά η εταιρεία μας εναρμόνισε την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων της με βάση το ισχύον πλαίσιο και συλλέγει και επεξεργάζεται ενδεικτικά δεδομένα όπως όνομα, επώνυμο, e-mail, τηλέφωνο κ.α. για συγκεκριμένους σκοπούς. Συγκεκριμένα τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται και χρησιμοποιούνται για συγκεκριμένους και ειδικά αναφερόμενους μόνο σκοπούς. Ειδικότερα :

 1. Εάν είναι αναγκαίο για την κατάρτιση και εκτέλεση σύμβασης στην οποία είστε συμβαλλόμενο μέρος, την παροχή των υπηρεσιών μας και την εξυπηρέτησή σας
 2. Εάν έχουμε έννομο συμφέρον να το πράξουμε
 3. Για τη συμμόρφωσή με τις νομικές μας υποχρεώσεις
 4. Προκειμένου να ενημερώνεστε για νέα προγράμματα, δράσεις και ενέργειές μας, κατόπιν συγκαταθέσεώς σας 

Ταυτότητα ιστοτόπου

Η διεύθυνση της ιστοσελίδας μας είναι: www.petropoulosgroup.com. Η παρούσα ανήκει στην εταιρεία Έκτορας Πετρόπουλος ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ, Αριστοτέλους 50, 10433, Αθήνα.

Προσωπικές πληροφορίες που συλλέγει ο ιστότοπος

Όταν ο χρήστης επισκέπτεται τον δικτυακό τόπο και εφ’ όσον αλληλεπιδρά με αυτόν, είναι πιθανό να συλλεχθούν ορισμένες πληροφορίες, όπως:

 • Διεύθυνση IP επισκέπτη
 • Τεχνική Ταυτότητα Προγράμματος περιήγησης επισκέπτη
 • Δεδομένα που καταχωρούνται στις φόρμες επικοινωνίας (Όνομα, Εταιρεία, Email)

Επισημαίνεται ότι διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο προκειμένου να ανταποκριθούμε και να εκπληρώσουμε τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς μας. Καταρχήν λοιπόν τα στοιχεία αυτά θα διατηρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της μεταξύ μας από οποιαδήποτε αιτία σχέσεως. Συνεπώς μετά το πέρας αυτής προβαίνουμε σε διαγραφή τους. Μόνο κατ’ εξαίρεση θα συνεχίσουμε να επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα, μετά τη λήξη αυτής και συγκεκριμένα:

 1. Για στατιστικούς σκοπούς
 2. Πληροφορίες που είναι απαραίτητες προκειμένου να ανταποκριθούμε σε νομοθετικά επιβαλλόμενες υποχρεώσεις μας
 3. Δεδομένα που είναι αναγκαία για την άσκηση νομικών μας αξιώσεων

Κοινοποίηση Δεδομένων σε τρίτα μέρη

Αποδέκτης των προσωπικών σας δεδομένων είναι η Έκτορας Πετρόπουλος ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ. H εταιρεία μας χρησιμοποιεί για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τρίτους παρόχους υπηρεσιών και συνεργάτες που ενεργούν για λογαριασμό της (εκτελούντες την επεξεργασία) για τους ανωτέρω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας. Οι εκτελούντες την επεξεργασία (κατασκευαστής ιστοσελίδας, πάροχοι φιλοξενίας ιστοτόπων κ.α.) επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τις οδηγίες που λαμβάνουν από την Έκτορας Πετρόπουλος ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ και συμμορφώνονται πλήρως με αυτή την ενημέρωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τις αρχές του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και την κείμενη νομοθεσία.

Πολιτική χρήσης Cookies

Για την εύρυθμη λειτουργία των διαδικτυακών μας τόπων και την εξασφάλιση της βέλτιστης εμπειρίας των επισκεπτών, χρησιμοποιούμε πολύ μικρά αρχεία κειμένου πληροφορίας (cookies) τα οποία χρησιμοποιούνται από τους browsers και επιτρέπουν την αναγνώριση των προτιμήσεων του χρήστη.

Στον διαδικτυακό μας τόπο χρησιμοποιούμε cookies που επιτρέπουν την εκτέλεση βασικών λειτουργιών του site, μετρούν την επισκεψιμότητα των χρηστών και βοηθούν τους διαχειριστές των διαδικτυακών τόπων να βελτιώνουν το περιεχόμενο των ιστοτόπων και cookies τα οποία βοηθούν να εμφανίζεται εξατομικευμένο περιεχόμενο για το χρήστη:

 • Cookies Λειτουργικότητας: Επιτρέπουν την εκτέλεση βασικών λειτουργιών του site. Αυτά τα cookies δεν συγκεντρώνουν πληροφορίες σχετικά με τους επισκέπτες που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για λόγους marketing ή για την απομνημόνευση των ιστοσελίδων στις οποίες έχουν περιηγηθεί στο διαδίκτυο.
 • Cookies Διαφήμισης: Τα cookies αυτά είναι απαραίτητα για να εμφανίζονται διαφημίσεις σχετικές με τις προτιμήσεις του χρήστη.
 • Cookies Στατιστικών: Μετρούν την επισκεψιμότητα των χρηστών και βοηθούν τους διαχειριστές των διαδικτυακών τόπων να βελτιώνουν το περιεχόμενο των ιστοτόπων. Αυτά τα cookies δεν συλλέγουν πληροφορίες μέσω των οποίων θα μπορούσε να αναγνωριστεί η ταυτότητα του επισκέπτη.
 • Cookies Προτιμήσεων: Cookies τα οποία βοηθούν να εμφανίζεται εξατομικευμένο περιεχόμενο για το χρήστη.

Ο χρήστης μπορεί όποτε το θελήσει να τροποποιήσει τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης (browser) και να διαχειριστεί τη λειτουργία των cookies (εναντίωση χρήσης cookies, διαγραφή cookies κ.λπ).

Περιεχόμενο από άλλες ιστοσελίδες

Η παρούσα ιστοσελίδα ενδέχεται να περιλαμβάνει ενσωματωμένο περιεχόμενο (π.χ. βίντεο μέσω συνδέσμων κ.λπ.). Το ενσωματωμένο περιεχόμενο από άλλους ιστότοπους συμπεριφέρεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο με τον οποίο θα συμπεριφερόταν στην περίπτωση που ο χρήστης επισκεπτόταν απευθείας τον εν λόγω ιστότοπο.

Οι εκάστοτε ιστότοποι ενδέχεται να συλλέγουν δεδομένα για εσάς, να χρησιμοποιούν cookies, να ενσωματώνουν επιπλέον παρακολούθηση τρίτου μέρους και να παρακολουθούν την αλληλεπίδρασή σας με αυτό το ενσωματωμένο περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένης της ανίχνευσης της αλληλεπίδρασής σας με το ενσωματωμένο περιεχόμενο, εάν έχετε λογαριασμό και έχετε συνδεθεί στον συγκεκριμένο ιστότοπο. Για την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της εκάστοτε τρίτης ιστοσελίδας μπορείτε να ενημερωθείτε απευθυνόμενοι απευθείας σε αυτούς.

Υπηρεσίες ανάλυσης επισκεψιμότητας

Χρησιμοποιούμε υπηρεσίες ανάλυσης της επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας μας, οι οποίες καταγράφουν και αποθηκεύουν δεδομένα για τις επισκέψεις σας σύμφωνα με τους κατά περίπτωση όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που δημοσιεύουν. Δεν χρησιμοποιούμε τις εν λόγω υπηρεσίες για να σας αναγνωρίσουμε με μοναδικό τρόπο, αλλά μόνο για να έχουμε μια απεικόνιση γενικών δεδομένων αναφορικά με στατιστικά στοιχεία τα οποία αφορούν:

 • Το μέσο το οποίο επιλέξατε για την επίσκεψή σας (mobile ή desktop),
 • Το εργαλείο πλοήγησης σας (safari, chrome, Firefox κ.λπ)
 • Το λογισμικό (android, ios)
 • Την περιοχή – χώρα
 • Την IP σας (ανώνυμα)

Οι Υπηρεσίες ανάλυσης επισκεψιμότητας είναι τρίτοι φορείς επεξεργασίας δεδομένων οι οποίοι διατηρούν αντίστοιχες πολιτικές απορρήτου προκειμένου να είναι συμμορφωμένες με τις επιταγές της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Για περισσότερες πληροφορίες για τις εκάστοτε Υπηρεσίες Ανάλυσης Επισκεψιμότητας τις οποίες χρησιμοποιούμε, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ώστε να σας παραπέμψουμε στις σχετικές πολιτικές.

Προστασία Δεδομένων

Τα δεδομένα σας προστατεύονται από συστήματα ασφάλειας τα οποία διατηρούν ισχυρούς μηχανισμούς για την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης.

Στον ιστότοπό μας χρησιμοποιούνται plug-ins τα οποία αναγνωρίζουν κακόβουλες επισκέψεις και τις απομονώνουν από την ιστοσελίδα.

Δικαιώματα Υποκειμένων των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Σύμφωνα με την νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων διαθέτετε τα κάτωθι αναφερόμενα δικαιώματα :

 1. Δικαίωμα πρόσβασης

Δικαίωμα να ενημερωθείτε για την επεξεργασία των Δεδομένων σας από τον φορέα μας, δικαίωμα πρόσβασης στα Δεδομένα και στις σχετικές με την επεξεργασία τους πληροφορίες, καθώς και δικαίωμα να λάβετε αντίγραφο των Δεδομένων. Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε την ικανοποίηση αυτού του δικαιώματος, σύμφωνα με τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας.

 1. Δικαίωμα Διόρθωσης

Δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση ή τη συμπλήρωση των Δεδομένων σας, εάν αυτά είναι ανακριβή ή ελλιπή.

 1. Δικαίωμα Διαγραφής

Δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή Δεδομένων σας. Θα ικανοποιήσουμε αυτό το δικαίωμα: α) Εάν τα Δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν.

β) Εάν ασκήσετε το δικαίωμα εναντίωσης (βλ. κατωτέρω).

γ) Εάν τα Δεδομένα υποβλήθηκαν σε επεξεργασία αντίθετη στις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.

δ) Εάν τα Δεδομένα πρέπει να διαγραφούν, ώστε να τηρηθεί νομική υποχρέωση. Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε την ικανοποίηση αυτού του δικαιώματος, εάν η επεξεργασία των Δεδομένων είναι απαραίτητη για την τήρηση νομικής μας υποχρέωσης, για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον, για στατιστικούς σκοπούς ή για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη των νομικών μας αξιώσεων.

 1. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

Δικαίωμα να επισημάνετε τα Δεδομένα, με στόχο τον περιορισμό της επεξεργασίας τους. Το δικαίωμα αυτό ικανοποιείται:

α) Όταν αμφισβητείτε την ακρίβεια των Δεδομένων, για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για να την επαληθεύσουμε.

β) Όταν η επεξεργασία γίνεται αντίθετα στις ισχύουσες νομικές διατάξεις και ζητάτε, αντί της διαγραφής, των περιορισμό της χρήσης των Δεδομένων.

γ)Όταν ασκήσετε το δικαίωμα εναντίωσης (βλ. κατωτέρω ), έως ότου επαληθεύσουμε εάν οι νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία υπερισχύουν έναντι των συμφερόντων, δικαιωμάτων και ελευθεριών σας.

 1. Δικαίωμα στη Φορητότητα

Δικαίωμα να λάβετε τα Δεδομένα σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και να ζητήσετε τη διαβίβασή τους τόσο σε εσάς ή και σε άλλο πρόσωπο, που θα διενεργήσει την επεξεργασία τους.

 1. Δικαίωμα Εναντίωσης

Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε:

α) Στην επεξεργασία των Δεδομένων που διενεργείται για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων μας ή τρίτων. Διατηρούμε το δικαίωμα να μην ικανοποιήσουμε αυτό το δικαίωμα, εάν υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι, που υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή εάν η επεξεργασία αυτή είναι αναγκαία για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη των νομικών μας αξιώσεων.

β) Στην επεξεργασία των Δεδομένων που διενεργείται για σκοπούς εμπορικής προώθησης.

γ) Στην επεξεργασία των Δεδομένων για στατιστικούς σκοπούς.

Διατηρούμε το δικαίωμα να μην ικανοποιήσουμε αυτό το δικαίωμα, εάν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση καθήκοντος που ασκείται για λόγους δημοσίου συμφέροντος.

 1. Δικαίωμα στη μη αυτοματοποιήμένη ατομική λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ

Έχετε το δικαίωμα να προβάλλετε αντιρρήσεις όταν μια απόφαση που σας αφορά βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, και η απόφαση αυτή παράγει έννομα αποτελέσματα ή σας επηρεάζει σημαντικά.

Όλα τα ανωτέρω δικαιώματα ασκούνται δωρεάν. Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την πολιτική απορρήτου της εταιρείας μας, καθώς και για την άσκηση των ως άνω αναφερόμενων και περιγραφόμενων δικαιωμάτων σας, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της εταιρείας μας κο Έκτορα Πετρόπουλο στο email info@petropoulosnet.gr ή μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας στον αριθμό 2108233459.

Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων, θα προβούμε άμεσα σε κάθε δυνατή ενέργεια για την ικανοποίηση του αιτήματός σας, εντός εύλογης προθεσμίας και σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός ενός (1) μηνός από την ταυτοποίηση του υποβληθέντος αιτήματός σας, ενημερώνοντάς σας γραπτώς για την ικανοποίηση ολική ή μερική του αιτήματός σας, ή τους λόγους που εμποδίζουν την άσκηση του σχετικού δικαιώματος.

Παράλληλα, για οποιοδήποτε παράπονό σας αναφορικά με τη παρούσα πολιτική ή με ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορείτε να απευθύνεστε στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα μέσω της ακόλουθης σύνδεσης: www.dpa.gr .