ΧΗΜΙΚΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Στόχος του Ομίλου

O Όμιλος Επιχειρήσεων Πετρόπουλος βασιζόμενος στα 75 χρόνια εμπειρίας του επάνω στις διεθνείς συναλλαγές και στην έρευνα ποιοτικών και ανταγωνιστικών προϊόντων, στοχεύει στην συνέχιση και ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του για την κάλυψη των αναγκών των καταναλωτών.

Ταυτόχρονα, διατηρώντας, αλλά και αναπτύσσοντας νέες, μακροχρόνιες υγιείς συνεργασίες με επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στους χώρους της μαζικής εστίασης, στον τομέα του τουρισμού, του οικιακού εξοπλισμού καθώς και στους τομείς της βιομηχανίας, της αγροτικής παραγωγής αλλά και του καθαρισμού, επιτυγχάνουμε την βέλτιστη εξυπηρέτηση των καταναλωτών σε συνδυασμό με τη διασφάλιση του συμφέροντος τόσο των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων όσο και των τελικών αποδεκτών των προϊόντων μας.

Σκοπός μας είναι να διασφαλίσουμε το συμφέρον των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, προστατεύοντας το συμφέρον του καταναλωτή και να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας ώστε τα προϊόντα μας να μπορούν να είναι προσβάσιμα και αξιοποιήσιμα από όλους.

Ιστορία της επιχείρησης

1947
1974
2007
Σήμερα

Περιβαλλοντική και Κοινωνική Ευαισθησία

Ο όμιλος Επιχειρήσεων Πετρόπουλος με σεβασμό τόσο απέναντι στις κοινωνικές ανάγκες και στις δυνατότητες των καταναλωτών, όσο και στις περιβαλλοντικές και οικονομικές ευαισθησίες της Ελλάδας και των υπολοίπων χωρών της Βαλκανικής, επιτυγχάνει την επαφή και την κάλυψη των καταναλωτών με προϊόντα που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις και τις ανάγκες τους.

Παράλληλα, με σεβασμό προς το περιβάλλον και κοινωνικό ενδιαφέρον, συμμετέχει ενεργά στην προσπάθεια διεθνών οργανισμών για την βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών και των συνθηκών διαβίωσης συνανθρώπων μας σε διάφορα μέρη του κόσμου.

Ευκαιρίες Καριέρας

O όμιλος Επιχειρήσεων Πετρόπουλος πιστεύοντας στην αξία της ανθρώπινης προσπάθειας και στις ατομικές δυνατότητες στηρίζει τους ανθρώπους με δημιουργικό χαρακτήρα που στοχεύουν στην επιτυχία. Η δια βίου μάθηση και συνεχής εκπαίδευση των στελεχών μας αποτελεί μια διασφάλιση της επένδυσης των ανθρώπων που επιθυμούν να ενταχθούν στους κόλπους της επιχείρησης.

Η μακρόχρονη πορεία της επιχείρησης βασίζεται στην προσφορά των στελεχών της, τα οποία με γνώμονα την δημιουργία αλλά και τις αξίες της επιχείρησης, στηρίζουν και αναπτύσσουν τις δραστηριότητες του ομίλου.

Εάν επιθυμείτε να αποτελέσετε έναν από τα μέλη της ομάδας μας μπορείτε να στείλετε το βιογραφικό σας στην παρακάτω διεύθυνση : info@petropoulosnet.gr