Η εταιρεία ιδρύθηκε επίσημα τον Ιούλιο του 1984 στη Σουηδία , με το όνομα Edsbytool.

Η βασική επιχειρηματική ιδέα ήταν να αξιοποιηθεί και να αναπτυχθεί η ικανότητα και η παράδοση που υπάρχει στην περιοχή σχετικά με την παραγωγή και την εμπορία πριονιών και λεπίδων πριονιών για το ξύλο. Το 1987 η Edsbytool ένωσε τις δυνάμεις της με την Grorud Jernvarefabrik της Νορβηγίας. Η νορβηγική παραγωγή και οι πωλήσεις μετακινήθηκαν στο Edsbyn και δεδομένου ότι τα πριόνια τους ήταν ήδη ευρέως γνωστά με το σήμα του G-MAN, η εταιρεία άλλαξε και το όνομα της σε G-MAN Tools AB.

Αυτό σήμαινε μια γρήγορη αύξηση του όγκου και του κύκλου εργασιών, και από τότε μια σταθερή αύξηση των πωλήσεων έχει οδηγήσει σε εδραίωση της εταιρείας. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, έχουν γίνει σημαντικές επενδύσεις σε μηχανήματα και κτίρια ώστε να είναι καλά προετοιμασμένη για το μέλλον. Οι εξαγωγές είναι ένα μεγάλο κομμάτι των επιχειρήσεων και σήμερα, περίπου το 80% της παραγωγής εξάγεται σε περισσότερες από 30 διαφορετικές αγορές σε όλο τον
κόσμο.

G Man Logo2

G-MAN Website

G-MAN Catalogue