Η εταιρεία SPONTEX ειδικεύεται στην κατασκευή προϊόντων καθαρισμού οικιακής κι επαγγελματικής χρήσης. Ιδρύθηκε το 1932 στην Γαλλία με αντικείμενο την κατασκευή Σφουγγαριών Σελλουλόζης και Yφασμάτων καθαρισμού, από τις λέξεις των οποίων προήλθε και το όνομα της εταιρείας SPONges – TEXtiles.

Καθώς τα προϊόντα της απέκτησαν ευρεία απήχηση στο Ευρωπαϊκό και το παγκόσμιο κοινό, προχώρησε στην στρατηγική συγχώνευση με την εταιρεία MAPA η οποία διασφάλισε την διεύρυνση της γκάμας με εξειδικευμένα μέσα ατομικής προστασίας σχετιζόμενα με τον καθαρισμό. Σήμερα η SPONTEX είναι παρούσα σε κάθε μεριά του κόσμου και επενδύει συνεχώς στην έρευνα για την ανάπτυξη νέων τεχνικών προϊόντων τα οποία θα μπορέσουν να διευκολύνουν και να εξυπηρετήσουν καλύτερα τις ανάγκες του κοινού στο οποίο απευθύνονται.
Spontex150x61

Spontex Website

Spontex Catalogue